Carsten Kissmeyer

Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds

CV

5. juni 2020

Uddannelse

Cand.Oecon

Pædagogikum/handelsfaglærereksamen.

Suppleret med en række kurser, seminarer, studieophold o.l. inden for ledelse, IT, offentlig økonomi, planlægning m.v.

V

  • Medlem af Folketinget fra den 2. oktober 2018 og kandidat til folketingsvalget 2019 og valgt til Folketinget den 5. juni 2019
  • Valgt til regionsrådet og 2. næstformand i Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners bestyrelse 2018-
  • Borgmester Ikast-Brande Kommune 2007-2017
  • Borgmester Ikast Kommune 2002-2006
  • Vicedirektør for Uddannelsescenter Herning 2004-2005
  • Direktør for Ikast Handelsskole fra 1992-2004 (fusioneret med andre skoler 2004)
  • Underviser/adjunkt/uddannelsesleder 1977-1992

Tillidshverv/bibeskæftigelse

2018-: Medlem af repræsentantskabet i ATP

2017: Bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen

2016-2017: Formand for Beredskabskommissionen Brand & Redning MidtVest               

2014-2017: KKR formandskab, næstformand

2014-2017: KL´s teknik- og Miljøudvalg

2006-: Bestyrelsesmedlem i Brande Højskole

2006-2017: Bestyrelsen for Karup Lufthavn

2006-2010: Bestyrelsesmedlem VUC Herning, vækstforum Midtjylland (formandskabet), væksthus Midtjylland (næstformand), bestyrelsen for CVU MidtVest

2010 - 2014: Sektorbestyrelsen i Pension Danmark

2010 - 2014: KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

2010 - 2014: KL repræsentant i Regionsudvalgets arbejdsmarkedsudvalg ECOS

1994 - 2006: Medlem af byrådet Ikast Kommune

1994 -2001:  Formand for Børne- og Kulturudvalget

1998 - 2006: Medlem af Økonomiudvalget i Ikast Kommune

1993 - 2013: Formand for Bankrådet ved Nordea Ikast

1994 - 2010: Medlem af repræsentantskabet for Herning/Ikast Erhvervsråd

1994 -2006: Medlem af bestyrelsen for Herning Museum, det rådgivende udvalg for centralbiblioteksvirksomhed, lokalradionævnet m.fl. i egenskab af byrådsmedlem

1985 -1994: Formand for Ikast Erhvervsråd

1989 -2000: Medlem af Venstres amtsbestyrelse og forretningsudvalg

1979 -1995: Underviser ved statens erhvervspædagogiske læreruddannelse inden for områder specielt relateret til anvendelse af IT. Derudover arbejdet med en lang række udviklingsopgaver for undervisningsministeriet i forbindelse med indførelse af nye uddannelser og revision af eksisterende uddannelser. 

Herudover medlem af en del foreninger såvel knyttet til det lokale engagement, som job.